Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án Mỹ Tho

Nhà tài trợ đã chấp thuận tư cách nhà thầu

Ngày 26/1/2018, Công ty CP Bơm Châu Âu đã có văn bản kiến nghị đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) Gói thầu số 1 Xây dựng NMXLNT và các trạm bơm tại tỉnh Lạng Sơn thuộc Tiểu dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn (giai đoạn I). Tiểu dự án này nằm trong Chương trình Nâng cấp hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và quản lý chất thải rắn tại các tỉnh, chương trình miền Bắc II, sử dụng vốn vay của Ngân hàng KFW. Liên danh Tư vấn Dự án là GKW – IGIP và Tư vấn phụ ICC-ANVIET.

Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn (bên mời thầu) cho biết, Gói thầu được đấu thầu rộng rãi quốc tế không qua sơ tuyển, theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Trong quá trình phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) đã có 12 nhà thầu mua hồ sơ. Tuy nhiên, đến thời điểm đóng/mở thầu và mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật vào ngày 5/6/2017 thì chỉ có 2 nhà thầu tham gia nộp HSDT gồm: Liên danh KHPE và Liên danh HanoiTC – 319. Sau quá trình đánh giá HSDT (hồ sơ đề xuất kỹ thuật), cả 2 Liên danh nhà thầu nêu trên đều được Bên mời thầu đánh giá đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Bên mời thầu đã trình bày toàn bộ nội dung đánh giá gửi nhà tài trợ là Ngân hàng KFW và xin ý kiến mở hồ sơ đề xuất tài chính của 2 nhà thầu này.

Đại diện Bên mời thầu cho biết, sau quá trình thẩm tra, làm rõ tư cách dự thầu của 2 nhà thầu liên danh, ngày 16/1/2018, KFW đã có thư chấp thuận để Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn mở hồ sơ đề xuất tài chính của 2 nhà thầu này. Và trên cơ sở thư đồng ý của Nhà tài trợ, ngày 24/1/2018, Bên mời thầu đã tiến hành mở hồ sơ đề xuất tài chính của 2 nhà thầu. “Cả 2 nhà thầu đều có đủ tư cách để tham dự mở hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu nêu trên mà không vướng bận vào bất kỳ quy định nào về đảm bảo tiêu chí cạnh tranh theo quy định của Nhà tài trợ. Chúng tôi đã làm rõ và bổ sung tài liệu làm rõ để Nhà tài trợ thẩm định kỹ lưỡng trước khi cho phép chúng tôi mời 2 nhà thầu nói trên tham gia mở hồ sơ đề xuất tài chính” – đại diện Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn khẳng định.

 

TRANH GAO VIET-GIFT