********

Trụ sở chính: PCC1, phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP.Hà Nội

Nhà máy SX 1: Xã Đào Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Nhà máy SX 2: Xã Xuân Giang, Huyện Sóc sơn, Tp. Hà Nội

Hotline: 0948 129 955

Email: compositephumy@gmail.com – Website: sanxuatcomposite.net

Xem thêm